Media:
SvD
Konsten.net
Monday Art studiovisit
Kultursidan
Norrkopings tidning
Preview11
Tensta konsthall


Artist statement:

English:
If you don’t remember anything you don’t know who you are. The past is constantly created, and in is the past that forms you. The memories is stored in your brain, and there it is post treated by you. But the memories needs to be nurtured to remain. If I can freeze some of all this moments, i can control and preserve them.
In my work I picture everyday environments in an interaction between sculpture and photo-of-sculpture. These environment, in witch i often found my selves in, is taken out of my brain and is moved out into the room. They show my picture of the reality at the exact moment of the memories. I focus on the common, a window I’v looked at a thousand times, a room I’v walked through so many times that I don’t have to register whats in it. I think, and I believe that it is thees everyday impressions that have the profound influence in who we are.
To me, working with the memory is an investigation of identity, belonging and history. And a desire to preserve that so easily forgotten or replaced. We don't know about the future, but we know what has happened. The past is constantly vibrating in the present. As a nostalgic it is hard for me to accept that the past never will return. That is why I devote my selves to remember ambiences. And to re-create thees ambiences to get at actual picture ore object of it.

Svenska:
Om man inget minns vet man inte vem man är. Dåtiden skapas konstant, och det är den som formar dig. Minnena lagras i hjärnan, och där efterbehandlas de av dig själv. Men minnena kräver vård för att finnas kvar. Om jag kan frysa några av alla dessa ögonblick kan jag kontrollera dem och bevara dem.
I ett samspel mellan skulptur och foto-av-skulptur sker mitt arbete. Mina konstverk är skildringar av vardagliga miljöer där jag ofta befunnit mig i. De är tagna ut ur min hjärna, och förflyttade ut i rummet. De visar min bild av verkligheten vid just den tidpunkten för minnet. Jag koncentrerar mig på det vardagliga, ett fönster jag sett åt tusen gånger, ett rum jag gått genom så många gånger att jag inte behöver registrera vad som finns i det. Jag tänker och tror att de är dessa vardagliga intryck som till största del skapar vår person.
För mig är arbetet med minnet ett undersökande av identitet, tillhörighet och historia. Och en strävan efter att bevara det som så lätt glöms bort eller ersätts. Vi vet inte vad som kommer hända. Men vi vet vad som hänt. Allting vibrerar av en dåtid som aldrig kommer tillbaka. Som nostalgiker har jag svårt att acceptera detta. Därför ägnar jag tid åt att komma ihåg stämningar. Och att till att återskapa dessa stämningar. För att konkret få en bild eller objekt av den.

CV:

Biography
Vanja Lindberg (1981) is born and lives in Stockholm.

Education
2007-2011 Royal Institute of art(BFA), Stockholm
2005-2007 Pernbys Shool of Painting, Stockholm
2004-2005 Konstskolan i Stockholm

Selected Exhibitions
Solo shows
The Assembly, Galleri Anna Thulin, Stockholm 2013
Herbariums, Galleri Mejan, Stockholm 2011
Remembering, Tensta billboard, Tensta Konsthall, Stockholm 2010
Tankerum, Galleri Mejan, Stockholm 2009
Över Mitt Hjärta/Above my Hart, Galleri LundÅstrand, Stockholm 2008
Målningar/Paintings, Restaurang Jernet, Stockholm 2006
Group shows
Reconstructing scenes, Galleri Anna Thulin, Stockholm 2012
Det här ska jag komma ihåg resten av mitt liv, Galleri dag Andersson, Norrköping 2010
Kandidatutställning, Konstakademien, Stockholm 2010
ALLT NU Galleri Mejan, Stockholm 2009
Loop video festival, Barcelona 2009
Inblick, Klubb Familj, Restaurang Hälsingborg, Stockholm 2008
Moving, Clarion art Film Festival, Clarion Hotel, Stockholm 2008

In collections
The National Public Art Council Sweden

Books
ALLT NU, Drawing book, numbered edition 100 ex 2009
Över mitt hjärta, Drawing book 2008

Grants/Extras
Nominated Martin Lamms scholarship fund for young artists 2010
Assistent to Kaspar Bonnén ”Studion: Walls by Kaspar Bonnén” Moderna Museet, Stockholm 2008
Grants from Stiftelsen Gustaf och Ida Unmans Donationsfond 2007