I Will remember this the rest of my life / Det här ska jag komma ihåg resten av mitt liv 2010