About

English below

Vanja Lindberg född 1981 är baserad i Stockholm, Sverige. Hon har bland annat studerat vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Vanja har genom året arbetat med olika tekniker som foto, skulptur, och teckning. Efter sina studier började Vanja även att arbeta som kostymör, och skräddare. Med åren började hon att sammanlänka sitt konstnärskap med sitt arbete med sömnad för att arbeta med textilkonst, vilket nu är hennes dominerande teknik. Hon har överfört pennan till symaskinssömmen.

Vanjas intresse för nordens naturmystik, folktro och historia avspeglas i hennes arbete. Hon ifrågasätter det linjära sättet att leva, där linjen/livet ständigt stävar uppåt och framåt. Vanjas bild är att vi i dag ser oss som konsumenter, vilket berättigar oss att bli levererade det vi anser oss ha rätt till. Hon anser att människan inte är speciellt intresserade av att ge tillbaka till den jord vi lever på. I sitt konstnärskap arbetar hon därför i en bildvärd av sådant vi inte kan påverka och lägga under oss. Som vulkaner och månen. Och sådant som arbetar långsamt i det fördolda, som lökar och embryon. Berget är en viktig symbol för det linjära sättet att leva. Människan spränger bort berg som alltid funnits och aldrig kan växa tillbaka.
Utbildning
2007-2011 Royal Institute of art(BFA), Stockholm
2005-2007 Pernbys Konstskola, Stockholm
2004-2005 Konstskolan i Stockholm

Utvalda utställningar
Grupputställningar
Hjorten skulpturpark, Stockholm 2023
Konstkompaniet, Stockholm 2023
Stayin' Alive, pop up, Stockholm 2023
Skanskas konstförening, Stockholm 2021
Market emerging, Stockholm 2012
Reconstructing scenes, Galleri Anna Thulin, Stockholm 2012
Det här ska jag komma ihåg resten av mitt liv, Galleri dag Andersson, Norrköping 2010
Kandidatutställning, Konstakademien, Stockholm 2010
ALLT NU Galleri Mejan, Stockholm 2009
Loop video festival, Barcelona 2009
Inblick, Klubb Familj, Restaurang Hälsingborg, Stockholm 2008
Moving, Clarion art Film Festival, Clarion Hotel, Stockholm 2008
Separatutställningar
The Assembly, Galleri Anna Thulin, Stockholm 2013 
Herbariums, Galleri Mejan, Stockholm 2011 
Remembering, Tensta billboard, Tensta Konsthall, Stockholm 2010 
Tankerum, Galleri Mejan, Stockholm 2009
Över Mitt Hjärta/Above my Hart, Galleri LundÅstrand, Stockholm 2008
Målningar/Paintings, Restaurang Jernet, Stockholm 2006Utvalda uppdrag
Textilkonstverk för scen samt scenkläder. Lovis Samuelsson nordenturné, 2023
Textil applikation för Tove Kjellmarks utställning på Färgfabriken, Stockholm 2022
Takutsmyckning, PBX Albano, Stockholm 2021
Väggmålning La sala de BO, Formentera, Spanien 2018


Samlingar
The National Public Art Council Sweden

Böcker
ALLT NU, Drawing book, numbered edition 100 ex, 2009
Över mitt hjärta,Drawing book, numbered edition 10 ex, 2008

Media
SVD
Konsten.net
Kultursidan
nt.se


Vanja Lindberg born in 1981 is based in Stockholm, Sweden. She has studied at the Royal Academy of Arts in Stockholm. Throughout the year, Vanja has worked with various techniques such as photography, sculpture and drawing. After her studies, Vanja also started working as a costume designer and tailor. Over the years, she began to combine her different practices and started to create textile art. Which is now her main technique.

Vanja's interest in Nordic natural mysticism, folk beliefs and history reflects her work. She questions the linear way of life, where the line/life constantly steers upwards and forwards. To instead take an interest in living a more circular life, influenced by the changes of the seasons. She has gained knowledge from the older way of thinking, to look at nature and human life. Vanja started developeing her own world of symbols. An example is the mountain, which symbolizes the linear view of life. To think that we blow away mountains, which have always been there, and which can never grow back.